Vedlagte dokument kan benyttes som FDV dokumentasjon for Fujitsu luft/luft varmepumpe.